Kaip sužinoti paslaugos kainą?

Norėdami sužinoti 3D spausdinimo ar frezavimo paslaugų kainas, žemiau ir prie kiekvienos paslaugos esančiuose laukeliuose užpildykite reikalaujamą kontaktinę informaciją, prisekite norimą dokumentą *.stl, *.obj, *.wrl, *.igs, *.stp formatais, pasirinkite medžiagą, iš kurios norėsite gaminti objektą, „Žinutės“ laukelyje įrašykite savo pageidavimus, komentarus ar pastebėjimus ir siųskite užklausą mums.

Norėdami sužinoti 3D skaitmenizavimo, modeliavimo, atvirkštinės inžinerijos ar matavimų ir kokybės vertinimo paslaugų kainas, žemiau ir prie kiekvienos paslaugos esančiuose laukeliuose užpildykite reikalaujamą kontaktinę informaciją, jei turite, prisekite norimą dokumentą, „Žinutės“ laukelyje įrašykite savo pageidavimus, komentarus ar pastebėjimus ir siųskite užklausą mums.

Jeigu nurodėte teisingus kontaktinius duomenis, atsakymą gausite per 8 darbo valandas.

Taip pat, jeigu turite papildomų klausimų, maloniai prašome susisiekti su Smart Factory vadybininku, kuris Jums paskaičiuos teikiamos paslaugos kainą pagal Jūsų poreikius.

Smart Factory komanda
Tel. Nr.: +370 62040151
El. paštas: info@smartfactory.lt
Skype: smartfactory.lt

Kaip galima apmokėti už atliktą užsakymą?

Apmokėjimas gali būti atliktas bankiniu pavedimu į žemiau nurodytą įmonės sąskaitą ar grynais pinigais. Mokėjimai grynais pinigais priimami įmonės būstinėje Taikos pr. 131A, Kaunas.

Sąskaita atsiskaitymui: UAB „Smart Factory“, įmonės kodas 302726515, sąskaita LT86 2140 0300 0274 9116 (Luminor Bank) Lietuvos skyriuje.

Kur galima pamatyti Smart Factory gaminių pavyzdžius natūroje?

Prieš darant užsakymą, mes kviečiame klientą apsilankyti įmonės būstinėje Taikos pr. 131A, Kaune, kur įrengta pavyzdžių ekspozicija. Ekspozicijoje demonstruojamos skulptūros, herbai ir interjero elementai, kurių savininkai ar kūrėjai suteikė įmonei teisę demonstruoti jų atvaizdus, relikvijas ar autorinius darbus.

Kaip užsakyti, sukurti ir pagaminti savo ar artimųjų skulptūrą?

Pirmas Jūsų kontaktas – su pardavimo vadybininku. Pokalbyje su juo aptariama, kokio tipo skulptūrą norima užsisakyti (biustas, torsas ir t.t.), kokioje pozoje (ar pozose) planuojama skenuotis, kokios formos turėtų būti postamentas, kokią taikyti apdailą ir eilė kitų detalių. Susitikimo metu aptariamos sutarties dėl skulptūros sukūrimo ir gamybos sąlygos, tarp jų kaina, terminai, produktui suteikiamos garantijos, pasirašoma sutartis, supažindinama su pasiruošimo skenavimui atmintine, paskiriamas skenavimo laikas ir išrašoma sąskaita avanso apmokėjimui.

Užsakymo vykdymo pradžia yra skaičiuojama nuo avansinio apmokėjimo gavimo dienos.

Kaip užsakyti pagaminti giminės herbą?

Herbus dažniausiai tenka kurti iš kliento pateiktų piešinių ar nuotraukų. Todėl klientas su pardavimų vadybininku turi aptarti daug techninių detalių ir kartu parengti produkto technines specifikacijas. Tuo pačiu sutariama dėl užsakomo pagaminti herbo matmenų bei medžiagos, iš kurios jis bus gaminamas. Suderinęs šiuos duomenis su klientu, pardavimų vadybininkas paskaičiuoja gaminio kainą.

Jeigu užsakovas pageidauja herbo, kuriam išfrezuoti reikalingas specialių išmatavimų ruošinys, arba herbas turi būti gaminamas iš medžiagų, kurių atsargų įmonė sandėlyje nelaiko, kainos paskaičiavimas užtrunka iki 2 savaičių, kol gaunami tiekėjų pasiūlymai dėl ruošinio kaštų.

Suderinus užsakymo kainą pasirašoma herbo sukūrimo ir gamybos sutartis, kurioje nustatomi šalių įsipareigojimai vykdant sutartį ir gaminio kokybės garantijos, bei išrašoma sąskaita avanso apmokėjimui. Užsakymo vykdymo pradžia yra skaičiuojama nuo avansinio apmokėjimo gavimo dienos.

Jeigu klientas turi išsaugojęs seną šeimos herbą (kuriam reikia restauracijos) ir nori padaryti jo kopiją, herbo techninių specifikacijų rengti nereikia, nebent norima aptarti prarastų detalių atkūrimo klausimus. Šiuo atveju klientas perduoda įmonei seną šeimos herbą, įmonė jį skaitmenizuoja ir perkelia į virtualią erdvę. Čia herbas, jeigu reikia, virtualiai restauruojamas ir materializuojamas jau restauruotame pavidale.

Kada ir kokiomis sąlygomis galima nutraukti sutartį?

Jeigu kliento netenkina sumodeliuotos virtualios skulptūros (ar kito užsakymo objekto) vaizdas, jis gali atsisakyti virtualaus objekto materializavimo. Tuo atveju klientas sumoka tik už 3D skenavimo ir virtualaus objekto modeliavimo paslaugas, kurių kaina iš anksto buvo aptarta. Tačiau jei įmonė vykdydama kliento užsakymą jau yra užsakiusi pagaminti nestandartinių matmenų ruošinį, kuris turi būti naudojamas užsakymo materializavimui, klientas privalo apmokėti 70% ruošinio kainos, arba nusipirkti ruošinį iš įmonės.

Klientui atsisakius virtualaus objekto materializavimo paslaugos, įmonė perduoda klientui į CD įrašytą jo užsakytos skulptūros ar kito užsakymo objekto virtualų vaizdą.

Atsisakyti užsakymo ir nutraukti sutartį klientas gali tik tuo atveju, jeigu nustatomi sumodeliuoto virtualaus objekto neatitikimai nuskenuoto objekto techninėms specifikacijoms skaitmenizavimo metu, ir įmonė, gavusi kliento pastabas, per 3 darbo dienas dėl savo kaltės šių neatitikimų neištaiso.

Neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą?

Parašykite mums žinutę.

Priedas (iki 25 MB)

Jeigu nurodėte teisingus kontaktinius duomenis atsakymą gausite per 8 darbo valandas.