ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „DUOMENŲ INŽINERIJOS IR PRAMONĖS SKAITMENINIMO SPRENDIMŲ INTEGRAVIMAS MASS-CUSTOMIZATION TECHNOLOGINĖJE PLATFORMOJE“

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui.

Projekto įgyvendinimo metu įmonėje bus diegiamos skaitmeninės technologijos. Šių technologijų įdiegimas įmonėje leis žengti naują žingsnį įgyvendinant įmonės veiklos procesų skaitmeninimo strategiją, padidinti darbuotojų sukuriamą pridėtinę vertę, darbo našumą, pagerinti gaminamų produkto kokybę, atnaujinant produktų nomenklatūrą ir suteikiant jiems naują vertę, sutrumpinti produkto pristatymo vartotojui terminą.

Bendra projekto „Duomenų inžinerijos ir pramonės skaitmeninimo sprendimų integravimas mass-customization technologinėje platformoje“ vertė siekia 965.511,00 Eur. Iš jų projekto vykdytojui iš Europos regioninės plėtros fondo paskirta 337.928,85 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-02-03 – 2023-12-29.

Daugiau informacijos apie projektą teikia:

Ignas Gudas, direktorius
UAB ,,Smart Factory”
Taikos pr. 131a, LT-51124 Kaunas
El.paštas: sales@smartfactory.lt