Privacy policy

 

PRIVATUMO POLITIKA

Turinys

A.Duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys
B.Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys
C.
Asmens duomenų tvarkymo apimtis, tvarkymo tikslas

 1. Interneto svetainė ir žurnalo failų (logfiles) kūrimas
 2. Susisiekimas (kontaktų formomiss, el. paštu)
 3. Svetainės lankytojų statistika Google Analytics sutikimo atveju.
 4. Paraiškos
 5. Reklama paštu (laiškais)
 6. Atsisiųsta informaciją (pdf)
 7. Nuorodos
 8. YouTube vaizdo įrašai
 9. Kalbos pasirinkimas, teksto šriftai
 10. Sutikimo forma
 11. Duomenų subjektų teisės

_____________________________________________

A. Duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys

Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus duomenų apsaugos reglamentus yra:

Smart Factory, UAB

atstovauja generalinis direktorius Ignas Gudas

Taikos pr.131A, Kaunas LT-51124, Lietuva

Telefonas: +370 62 040 151

El.paštas: info@smartfacory.lt

 

_____________________________________________

B. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Mūsų išorės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra:

Ortho Baltic, UAB

Lina Januševičienė

Taikos pr.131A, Kaunas LT-51124, Lietuva

El.paštas: Lina.Januseviciene@orthobaltic.lt

 

C. Asmens duomenų tvarkymo apimtis, tvarkymo tikslas

 1. Interneto svetainė ir žurnalo failų (logfiles) kūrimasa) Duomenų apdorojimo, saugojimo aprašymas

Kiekvieną kartą, kai patenkama į mūsų svetainę, mūsų sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš prisijungusio kompiuterio kompiuterinės sistemos. Renkami šie duomenys:

 • Informacija apie naudojamą naršyklės tipą ir versiją
 • Vartotojo operacinė sistema – vartotojo
 • IP adresas
 • Prieigos data ir laikas
 • svetainės, iš kurių vartotojo sistema pasiekė mūsų svetainę (nukreipimo URL)
 • Mūsų pagrindinio puslapio antriniai puslapiai, kuriuos pasiekia vartotojas
 • Prieigų failų pavadinimai
 • Pranešimas apie tai, ar prieiga buvo sėkminga

Šie duomenys ištrinami iš sistemos žurnalo failų po 7 dienų, nebent tolesnis jų tvarkymas yra išimtinai būtinas siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus (pvz., inicijuoti IP adresų blokavimą, baudžiamojo skundo padavimą). Jei toks išskirtinis atvejis egzistuoja, duomenys bus ištrinti, kai tik jie nebereikalingi šiam tikslui. Šie duomenys nebus saugomi ir/ar jungiami su kitais vartotojo asmeniniais duomenimis.

b) Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas renkami a) punkte nurodyti duomenys,

 

 • Įgalinti svetainės atvaizdavimą į vartotojo kompiuteryje. Teisinis to pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinyje. Laikinas IP adreso rinkimas, kad būtų rodomi puslapiai, prie kurių prisijungė vartotojas, yra techniškai būtinas ir tai yra mūsų teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinyje, ir tai neprieštarauja jokiems vartotojo interesams.
 • Siekdami užtikrinti mūsų puslapio serverio saugumą ir svetainės veikimą, pvz. stebėjimas, siekiant užkirsti kelią įsilaužėlių atakoms arba juos aptikti;
 • Pirmiau minėti tikslai yra mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinį, kuriam neprieštarauja jokie viršesni naudotojo interesai.

 

c) Duomenų atskleidimas/gavėjas

Surinkti duomenys yra saugomi mūsų interneto paslaugų teikėjo duomenų bazėse. Šis teikėjas dirba mūsų vardu ir suteikia mums vietos saugykloje svetainei. Be to, mūsų interneto paslaugų teikėjas teikia ir kitas susijusias paslaugas, pvz. saugo susijusias duomenų tvarkymo operacijas ir užtikrina, kad svetainė būtų pasiekiama internete. Paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje arba Europos ekonominės erdvės šalyje, arba trečiojoje šalyje. Duomenys, surinkti pagal a) punktą, nebus perduoti trečiosioms šalims, nebent tai būtų būtina mūsų IT atakų atveju, žr. aukščiau b punktą, pavyzdžiui, pateikiant skundą teisėsaugos institucijoms.

 

d) Prieštaravimo galimybė

IP adreso rinkimas yra būtinas norint pateikti svetainę vartotojui, o duomenų saugojimas įvykių žurnalo failuose yra privalomas svetainės veikimui. Vadinasi, vartotojas neturi galimybės prieštarauti. Dėl kitų pagal 1 a punktą tvarkomų asmens duomenų turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi dėl priežasčių, kylančių iš jūsų konkrečios situacijos, žr. daugiau informacijos D skyriuje.

 

 

 1. Susisiekimas (kontaktų formos, el. paštas)

  a) Duomenų tvarkymo, tikslo, saugojimo aprašymas

Su mumis galima susisiekti elektroninio pašto adresais, nurodytais kontaktų ir antriniuose puslapiuose. Tada perduotus asmens duomenis įrašome su el. Duomenys naudojami ir saugomi atsakymo į užklausą tikslu, pvz. jei kreipsitės į mus dėl 3d spausdinimo pasiūlymo arba kreipiatės tapti partneriu. Tam naudojame savo el. pašto serverį.

Jei susisieksite su mumis naudodami vieną iš mūsų kontaktinių formų, jūsų žinutė bus saugoma mūsų pašto serveryje. Tai persiunčia jūsų pranešimą viduje konkrečiu el. pašto adresu, priskirtu atitinkamai kontaktinei formai kartu ir mūsų įmonės kontaktiniui asmeniui. Peržiūrėjus jūsų pranešimą, jis bus tiesiogiai apdorojamas arba persiųstas atitinkamam mūsų įmonės skyriui / asmeniui, kad jis atsakytų, ir saugomas mūsų vietinėje IT sistemoje.

 

El. paštu/kontaktine forma perduoti duomenys bus ištrinti, kai tik jie nebereikalingi tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, nebent

– mums jų reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, arba

– turime kitą teisėtą interesą juos tvarkyti ir jūsų apsaugos interesai to nenusveria;

– tiek, kiek tai yra mūsų atsarginės kopijos dalis: ištrinti duomenų iš atsarginių kopijų mes negalime ir to nereikia dėl duomenų tvarkymo saugumo, duomenų vientisumo ir konfidencialumo, kurį reikia užtikrinti pagal BDAR 32 straipsnį. ; Atsarginės duomenų laikmenos yra reguliariai perkeliamos, todėl duomenys ištrinami.

 1. b) Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Teisinis to pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinyje (bendro pobūdžio kontaktų užklausos). Mūsų teisėtas interesas yra peržiūrėti ir atsakyti į užklausas, susisiekti su jų siuntėju. Jei kontaktu siekiama sudaryti sutartį, pvz. 3D spausdinimo sutarties sudarymas, papildomas tvarkymo teisinis pagrindas yra. Tai taip pat taikoma, jei pranešimas yra susijęs su jau sudaryta sutartimi.

5 . c) Gavimas

Kontaktinės formos: dėl techninių priežasčių mūsų svetainės talpintojas turi prieigą prie pranešimų, siunčiamų per kontaktinę formą. Šis paslaugų teikėjas dirba mūsų vardu ir suteikia mums vietos mūsų svetainei talpinti  ir saugo susijusias duomenų tvarkymo operacijas. Šį paslaugų teikėją mes kruopščiai atrinkome ir užsakėme jo paslaugas, jis yra saistomas mūsų nurodymų ir yra reguliariai stebimas. Paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje arba Europos ekonominės erdvės šalyje.

Be to, atitinkami mūsų įmonės darbuotojai, atsakingi už perduoto turinio apdorojimą, yra vidiniai pranešimo gavėjai. Jei pranešimas taip pat susijęs su trečiąja šalimi, pvz. kita įmonė, kuri turi dalyvauti norint pateikti pasiūlymą, pvz. Paviršiaus apdirbimas ir pristatymas jūsų pageidavimu kitai įmonei ar panašiai, jūsų pranešimas gali būti persiųstas šiai įmonei.

 

 1. d) Prieštaravimo galimybė

Jei prašymas nesusijęs su sutartimi, kuri jau sudaryta arba dėl kurios vyksta derybos, vartotojas gali bet kada nesutikti, kad būtų naudojami jo asmens duomenys. Tokiu atveju į bendravimą atsakyti negalima. Be to, taikomas D skyrius.

 

 1. Svetainės lankytojų statistika „Google Analytics“
 2. a) Trumpas aprašymas, sutikimas

Įrankis išjungiamas, kai lankotės mūsų svetainėje. Jei sutinkate, kad jis būtų naudojamas, mes užfiksuojame jūsų anoniminį naršymo elgesį, kai lankotės mūsų svetainėje, ir įvertiname jį statistiškai. Tam naudojame įrankį „Google Analytics“. Programinė įranga nustatyta taip, kad apdorotų sutrumpintą jūsų IP adresą.

Sutikimas gali būti duotas tik per automatiškai rodomą sutikimo dėl slapuko laukelį (įrankio pasirinkimo langą). Tai rodoma puslapio apačioje, kai atidaromas puslapis. Jei pasirenkate „Suteikti sutikimą (leisti visus slapukus)“, suteikiate mums leidimą rinkti, analizuoti ir tvarkyti duomenis, sugeneruotus apsilankymo svetainėje metu, daugiau informacijos rasite b punkte.

 

 1. b) Duomenų tvarkymo apimtis, JAV, saugojimas, trynimas
 • Jei davėte mums sutikimą, mes užfiksuojame jūsų naršymo elgseną, kai lankotės mūsų svetainėje, ir vertiname ją statistiškai. Šiuo tikslu naudojame „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Google Analytics naudoja vadinamuosius slapukus, tekstinius failus. Tai tekstiniai failai, kurie yra saugomi interneto naršyklėje arba interneto naršyklės vartotojo kompiuterio sistemoje, kai lankotės mūsų svetainėje. Slapuką sudaro būdinga simbolių eilutė, leidžianti unikaliai identifikuoti naršyklę, kai svetainė vėl atidaroma arba pakeitus puslapį (atidarant skirtingus antrinius puslapius). Naudodami įrankį naudojame kodo plėtinį „ anonymization“. Dėl šios priežasties paskutinius 80 iš 128 jūsų IP adreso bitų „Google“ roko kaip nulį Europos Sąjungoje arba kitose Europos ekonominės erdvės šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus perduotas į Google serverį JAV ir ten sutrumpintas. Tokiu būdu nebeįmanoma priskirti sutrumpinto IP adreso galutiniam įrenginiui. Kai lankotės mūsų svetainėje ar atskiruose jos puslapiuose, renkam šie duomenys: 
 • Sutrumpintas naršančio vartotojo IP adresas.
 • Aplankyti svetainės puslapiai, įskaitant antrinius puslapius
 • Svetainė, iš kurios vartotojas pateko į pasiektą svetainę (jei jungėsi netiesiogiai)
 • Puslapia kuriuose atliekami veiksmai
 • Svetainėje praleistas laikas
 • Prieigos prie svetainės dažnumas
 • Apsilankymo svetainėje pradžios ir pabaigos laikas
 • Vartotojo kompiuterio ekrano skiriamoji geba
 • Vartotojo įrenginio tipas (mobilusis įrenginys / kompiuteris / nešiojamas kompiuteris)
 • Naršyklė, naudojamos naršyklės kalbos pasirinkimas ir visi naudojami priedai.
 • Flash versija

 

Naudojami slapukai, be kita ko, vadinami _ga, _ gid ir galioja dvejus metus (_ga) arba 24 valandas (_gid).

 

Slapukų surinkta informacija apie svetainės naudojimą dažniausiai perkeliama į Google serverį JAV ir ten saugoma. Mūsų vardu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų prieigą prie mūsų svetainės. Tai galime peržiūrėti internete ir gauti statistinius įvertinimus (svetainės veiklos ataskaitas). „Google“ taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai tokios trečiosios šalys apdoroja informaciją „Google“ vardu. „Google“ įsipareigojo nesusieti jūsų IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ naudojimo sąlygas ir privatumo politiką, apsilankykite adresu www.google.com/analytics/terms/de.html arba https://www.google.com/policies/privacy/partners/ arba policy.google.com . Surinktą informaciją mūsų vardu saugos „Google“, kad galėtų sukurti minėtas ataskaitas ir peržiūrėti jas internete. „Google“ automatiškai ištrina duomenis po 14 mėnesių. Ištrynimas atliekamas kartą per mėnesį. Šiuo pagrindu kuriamas ataskaitas prireikus nuskaitome ir saugome iki 5 metų, o tada vėl ištriname.

„Google“ teigimu, duomenys saugomi jos pačios arba su ja susijusių įmonių serveriuose. Taip pat gali būti, kad duomenys saugomi JAV serveriuose.

 

 1. d) Duomenų tvarkymo, atskleidimo tikslas

Svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymas leidžia mums analizuoti mūsų svetainės lankytojų naršymo elgseną. Tai leidžia mums nustatyti, kokią informaciją/kurie mūsų svetainės antriniai puslapiai domina svetainės lankytojus, o kuris svetainės turinys domina mažiau. Be to, matome, kaip greitai ir kaip dažnai nuskaitomas naujai sukurtas svetainės turinys. Analizė leidžia optimizuoti svetainės turinį pagal numanomą vartotojo interesą. Be to, galime optimizuoti savo svetainę Google paieškos sistemai ir įvertinti reklamos iš trečiųjų šalių sėkmę.

Anoniminių duomenų gavėjas yra „Google Ireland Limited“ kaip paslaugos  tvarkytojas. Be to, sukurtas ataskaitas, kuriose lankytojų duomenys pateikiami sumiškai, vertiname viduje ir, esant poreikiui, pasitelkiame išorinius rinkodaros ir interneto specialistus. Be to, trečiosios šalys turi dalinę prieigą prie to, jos vadovaujasi 7 skyriuje nurodytomis priemonėmis.

 

 1. e) Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Pagal ES – Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalį, saugoti informaciją arba prieigą prie jos jau saugomos vartotojo galiniame įrenginyje leidžiama tik gavus sutikimą.

Jei tai bus suteikta, mes renkame ir analizuojame informaciją, surinktą remiantis jūsų sutikimu. Tai yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas. Jei šie duomenys yra asmeniniai, juos tvarkyti taip pat leidžiama remiantis duotu sutikimu, žr. Art. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

 

 1. f) Sutikimo atšaukimas, kitos priemonės

Galite atšaukti duotą sutikimą. Atšaukimas įsigalios tik nuo atsisakymo momento. Norėdami tai padaryti – slapuko pašalinimui rekomenduojame atlikti tokią procedūrą: Ištrinate visus esamus slapukus iš savo naršyklės programinės įrangos ir nustatote taip, kad ji nepriimtų naujų slapukų.

Arba, ištrynę slapukus, galite atsisakyti slapukų nustatymo šios svetainės privatumo nustatymuose (per automatiškai pasirodantį slapukų iššokantįjį langą). Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju jūs negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti „Google“ rinkti slapukų sugeneruotų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant sutrumpintą IP adresą), ir „Google“ apdoroti šiuos duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį galite rasti šiuo adresu nuoroda: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 1. Programos
 2. a) Duomenų tvarkymo, saugojimo, tikslo aprašymas

Galite kreiptis į mus paštu ir el. paštu

Kai atidarote mūsų pagrindinį puslapį „Karjera“, apdorojame lankymosi metu surinktus duomenis, žr. šio duomenų privatumo pareiškimo C 1 dalyje nurodytą informaciją. Be to, tvarkome duomenis, kuriuos mums siunčiate kartu su paraiška, kad patikrintume jūsų tinkamumą darbui ir vykdytume paraiškos peržiūros procesą. Paštu gautos paraiškos yra nuskaitomos ir, kaip ir el. paštu gautos paraiškos, su pateiktais duomenimis įvedamos į mūsų vietinę ERP sistemą.

Teikiant paraišką gali būti renkami papildomi asmens duomenys iš jūsų asmeniškai, iš visuotinai prieinamų šaltinių arba iš buvusių darbdavių informaciniais tikslais.

Jei pateikiate prašymą, nesusijusį su konkrečiomis pareigomis, mes galime susipažinti su jūsų dokumentais, priimdami sprendimus dėl visų svarstomų pareigybių. Kai kuriuos jūsų asmens duomenis pateiksime konsultacijai automatizuotose paieškose sprendimus priimantiems asmenims, kad jie galėtų sužinoti apie jūsų asmenybę ir kvalifikacijas. Mes reguliariai ištrinsime ir sunaikinsime jūsų pareiškėjo duomenis praėjus 3 mėnesiams nuo jūsų paraiškos gavimo, bet ne anksčiau nei bus baigtos visos paraiškos peržiūros procedūros, prie kurių buvo įtraukti jūsų paraiškos dokumentai, ir nepraėjo 3 mėnesių laikotarpis. Be to, ištrynimas nebus atliktas, jei suteikėte mums leidimą toliau saugoti duomenys ir leidimas nebuvo atšauktas.

Atmetimo atveju ištrinsime Jūsų pateiktus duomenis per 3 mėnesius nuo atmetimo išsiuntimo ir sunaikinsime visus popierinius prašymo dokumentus, nebent Jūs davėte mums leidimą juos saugoti ilgesnį laiką.

Jei paraiškos teikimo metu jums suteikiama darbo vieta, duomenys iš asmens duomenų sistemos bus perkelti į mūsų personalo informacinę sistemą.

Jeigu Jūs duodate mums sutikimą toliau tvarkyti Jūsų, kaip asmens duomenis, kad Jūsų duomenys būtų naudojami kitų pareigų, kurios bus laisvos ateityje, nagrinėjimui, duomenis saugosime pagal duotą sutikimą tol, kol jį atšauksite. Norėdami atšaukti, tiesiog atsiųskite el. laišką adresu Lina.Januseviciene@orthobaltic.lt

Atsisakymas neturi įtakos jau įvykusioms duomenų tvarkymo operacijoms. Mes reguliariai ištrinsime ir naikinsime jūsų paraiškos duomenis arba pasibaigus 3 mėnesių laikotarpiui nuo jūsų paraiškos gavimo, bet ne anksčiau, nei bus baigtos visos paraiškos teikimo procedūros, į kurias buvo įtraukti jūsų paraiškos dokumentai arba nuo to laiko praėjo 3 mėnesių laikotarpis.

 1. b) Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šioje paraiškos teikimo procedūroje yra 6 straipsnio 1 dalies 2 paragrafas. Pagal tai duomenų, reikalingų priimant sprendimą dėl darbo santykių nustatymo, tvarkymas yra leistinas. Jei duomenų prireiktų teisiniam tyrimui pasibaigus paraiškos teikimo procesui, duomenų tvarkymas gali būti vykdomas vadovaujantis 3 str. 6 BDAR, visų pirma siekiant apsaugoti teisėtus interesus pagal 6 str. 6 pastraipos. 1 sakinys  BDAR. Tuomet mūsų interesas yra pareikšti arba ginti pretenzijas.

Jei duodate mums sutikimą tvarkyti Jūsų paraiškos duomenis kitoms pareigoms užimti, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 6 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 paragrafas BDAR.

 

 1. c) Informacijos atskleidimas gavėjui

Jei paraiškai pateikti naudojatės mūsų svetaine, jūsų duomenis laikinai saugos mūsų svetainės talpinimo paslaugų teikėjas, kuris suteiks mums šiam tikslui tinkamą saugyklą ir saugos su tuo susijusias duomenų tvarkymo operacijas.

Kai tik gausime Jūsų prašymą, Jūsų asmens duomenis mūsų įmonė peržiūrės ir pateiks atitinkamam specialistui, o prireikus – ir vadovybei. Tada tolimesnė procedūra, bus derinama viduje ir, jei reikės, atitinkamas specialistas pradedės tolimesnius veiksmus (pvz., susitaria dėl darbo pokalbio, prašo papildomos informacijos). Jei reikia, tai bus įgyvendinama naudojant kandidatų valdymo įrankį.

Gavus sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi visų pareigybių kandidatavimo tikslais, duomenys bus dubliuojami tolesniam saugojimui duomenų bazėje. Ji taip pat valdoma kandidatų valdymo įrankio pagalba. Šiuo atžvilgiu atitinkamai taikoma tai, kas pasakyta a–c) punktuose. Tai pasiekiama tik atitinkamų pareigybių vadovams.

Duomenų apdorojimo trečiose šalyje nėra.

 

 1. d) Prieštaravimo, atšaukimo galimybė

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų saugomi Jūsų duomenys, kurių gali prireikti vykdant teisminį persekiojimą ir kurie tvarkomi.

Savo sutikimą toliau tvarkyti pareiškėjo duomenis galite bet kada atšaukti, žr. 4 A) skirsnį.

 1. Reklama paštu (laiškas)
 2. a) Duomenų tvarkymo, saugojimo, tikslo, atskleidimo, gavėjui

Jei pateiksite mums savo vardą, pavardę ir pašto adresą, mes juos išsaugosime, kad ateityje būtų galima siųsti reklamą paštu (laišku) apie mūsų produktus ir paslaugas apie mūsų įmonę bei siųsti kalėdinius laiškus. Prireikus duomenys bus prieinami išoriniam paslaugų teikėjui frankavimo ir išsiuntimo metu atliekant išoriniam paslaugų teikėjui. Šis paslaugų teikėjas veikia pagal mūsų nurodymus ir mūsų vardu. Šis paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje. Jokie kiti duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims. Duomenys bus ištrinti, kai tik jie taps nebereikalingi tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti pasiekti jūs arba Jūs tam prištaravot.

 1. b) Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, prieštaravimo galimybė
 2. a) papunktyje paminėto duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 6 straipsnio 1 paragrafo 1 dalyje BDAR. Informacijos apie produktą siuntimas paštu yra teisėtas mūsų įmonės interesas. Jūs galite bet kada nesutikti su tokiu savo asmens duomenų naudojimu. Tokiu atveju mes nustosime siųsti paštu reklamą. Be to, taikomas D skyrius.

 

 1. Parsisiųsti informaciją (pdf)

Informacinius dokumentus, mūsų brošiūras, vartotojų instrukcijas ir kt. galite atsisiųsti per mūsų svetainę, vėliau jas peržiūrėti ir (arba) išsaugoti savo įrenginyje. Tai darydami tik laikinai įrašome C 1 (žurnalo failai) nurodytus duomenis. Informacija, nurodyta C 1 dalyje, taikoma ir kitais atžvilgiais.

 1. Nuorodos
 2. a) Duomenų tvarkymo, saugojimo laikotarpio, ištrynimo aprašymas

Į pagrindinį puslapį ir antrinius puslapius įtraukėme išorines nuorodas į kitas svetaines, socialinės žiniasklaidos platformas, jei taikoma, vidines nuorodas į mūsų svetainės antrinius puslapius. Jei kaip vartotojas naudositės išorinėmis nuorodomis, išeisite iš mūsų svetainės – susietas puslapis atsidarys atskirame naršyklės lange.

Išorines nuorodas galite atpažinti iš to, kad jos pabrauktos paryškinta spalva, pvz. nuorodos į mūsų darbo pasiūlymus arba yra susietos su grafika/simboliu, nuotrauka ar vaizdo įrašu, pvz. Grafika į  „Instagram“, „Facebook“ ir „LinkedIn” skelbimus ar puslapius.

Persiuntimas naudojant išorinę nuorodą įvyksta tik tada, kai ją spustelėsite. Tokiu atveju internetinės svetainės serveris trečiosios šalies svetainės operatoriui perduoda jūsų IP adresą ir dažniausiai mūsų svetainės pavadinimą kaip šaltinio puslapį. Taigi jūsų IP adresas tampa matomas trečiosios šalies svetainės operatoriui. Šis operatorius naudos jūsų IP adresą, kad būtų rodomas puslapio turinys. Mes įrašome, kokiu adresu vartotojas paliko puslapį.

Mes neturime konkrečių žinių ir įtakos tam, ar trečiosios šalies teikėjas naudos jūsų IP adresą kitais tikslais ir kokiu mastu. Prašome šiuo klausimu susipažinti su atitinkamos svetainės operatoriaus duomenų apsaugos informacija. Techniškai galima naudoti įvairius metodus (pvz., slapukus, reklamos ar įrenginių ID) rinkti papildomus duomenis apie svetainės lankytoją ir, jei reikia, dalytis šiais duomenimis su trečiosiomis šalimis. Gali būti, kad trečiosios šalies teikėjas jus gali atpažinti pagal ten turimą papildomą informaciją, pvz. remiantis trečiosios šalies teikėjo sukurta vartotojo paskyra ir trečiosios šalies teikėjo saugomu el. pašto adresu, remiantis informacija iš trečiosios šalies teikėjo naudojamų slapukų informacija.

 

 1. b) Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Jūsų IP adreso perdavimas trečiosios šalies teikėjui yra techniškai būtinas, kad būtų galima atlikti persiuntimą į susietą išorinę svetainę (duomenų tvarkymo tikslas). Tokių nuorodų integravimas praplečia mūsų informacijos pasiūlą arba yra naudojamas reklamos tikslais. Vartotojas pats laisvai nusprendžia, ar naudoti rodomas nuorodas. Tai nėra būtina sudarant sutartį.

 1. c) Atskleidimas, gavėjas

Jūsų IP adresas, sutrumpintas pagal C 1, ir trečiosios šalies URL, kurio prašoma, jei toks yra, yra mūsų svetainės paslaugų teikėjo žurnalo failų dalis. Šis teikėjas dirba mūsų vardu ir suteikia mums vietos saugykloje mūsų svetainei. Be to, mūsų svetainės talpinimo paslaugų teikėjas teikia kitas susijusias paslaugas, žr. šios informacijos C 1 c) skyrių. Paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje arba Europos ekonominės erdvės šalyje. Duomenys, surinkti pagal a punktą, nebus perduoti kitoms trečiosioms šalims, nebent tai būtų būtina mūsų IT atakų atveju, žr. C 1 b) skyrių aukščiau, pavyzdžiui, pateikiant baudžiamąjį skundą institucijoms.

 

 1. d) Prieštaravimo galimybė

Vartotojo IP adreso perdavimas yra privalomas persiuntimui į norimą trečiosios šalies svetainę. Vadinasi, vartotojas neturi galimybės prieštarauti. Jei duomenų tvarkymas nepageidautinas, nuoroda neturi būti aktyvuota. Dėl likusios dalies vartotojas gali prieštarauti prašomų rinkinių rinkimui, žr. D skyrių.

 

Youtube vaizdo įrašai

 1. a) Duomenų tvarkymo aprašymas, saugojimo laikotarpis, ištrynimas

Vaizdo įrašai kurie yra įterpti į mūsų svetainę, kuriuos viešai skelbiame per „YouTube“ kanale. Atvertus puslapį, kuriame įterpti vaizdo įrašai, „YouTube“ slapukai automatiškai siunčiami į svetainės lankytojo naršyklę arba „YouTube“ nuskaito esamus slapukus. Per tai jūsų asmens duomenis renka ir tvarko vaizdo platformos operatoriai.

Daugiau informacijos apie vaizdo platformos operatorių duomenų apdorojimo operacijas galite rasti čia:

„YouTube“: „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Gali būti, kad dėl to duomenys bus perkelti į „Google“ grupės serverius JAV.

Taip pat gali būti nuoroda į jūsų „YouTube“ naudojimo paskyrą, jei esate ten prisijungę. Jei to nenorite, prieš naudodami turite atsijungti.

„Google Analytics“ stebėjimo įrankį galima pasiekti per „iFrame“, kuriame iškviečiamas vaizdo įrašas. Tai yra atitinkamos platformos operatoriaus stebėjimas, prie kurio mes, interneto svetainės operatoriai, neturime prieigos. Galite užkirsti kelią Google Analytics stebėjimui, naudodami išjungimo įrankius, kuriuos Google siūlo kai kurioms interneto naršyklėms. Taip pat galite neleisti „Google“ rinkti „Google Analytics“ sugeneruotų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), ir „Google“ apdoroti šiuos duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį rasite šioje nuorodoje:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Mes renkame tik C 1 skyriuje nurodytą informaciją apie naudojimąsi svetaine, žr. ten rasite daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą, saugojimą, tikslą, teisinį pagrindą.

 

 

10 Taikymas

 1. a) Duomenų saugojimas ir naudojimas

Negauname prieigos prie „YouTube“ renkamų asmens duomenų. Saugome duomenis paminėtus tik C 1 a) paskutinėje pastraipoje.

 

 1. b) Teisinis pagrindas

Norėtume siųsti jums mūsų produktų vaizdo įrašus ir kitą informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas. Teisinis mūsų vykdomo Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, str. 6 paragrafas 1 BDAR.

 

 1. c) Gavėjo, atskleidimas

Duomenys, paminėti C 1 a) paskutinėje pastraipoje, yra saugomi mūsų puslapio talpinimo paslaugų teikėjo. Šis teikėjas dirba mūsų vardu ir suteikia mums vietos saugykloje mūsų internetinei svetainei. Be to teikėjas teikia kitas su tuo susijusias paslaugas, pvz. joje saugomos susijusios duomenų tvarkymo operacijos ir užtikrinama, kad svetainė būtų pasiekiama internete. Šį paslaugų teikėją mes kruopščiai atrinkome ir užsakėme, jis yra saistomas mūsų nurodymų ir yra reguliariai stebimas. Paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje arba Europos ekonominės erdvės šalyje. Surinkti duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims, nebent tai būtų būtina mūsų IT atakų atveju, žr. C 1 b punktą, pavyzdžiui, pateikiant baudžiamąjį skundą teisėsaugos institucijoms.

Jūsų IP adresas yra perduodamas portalui, kad būtų galima užmegzti ryšį su Youtube.

 

 1. e) atšaukimo, prieštaravimo ir pašalinimo galimybės

Kalbant apie C 1 a) punkte nurodytus duomenis, kurie tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinį, jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, žr. daugiau D skyriuje. Duotas sutikimas gali būti atšauktas per Youtube, https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

 

 1. Kalbos pasirinkimas, teksto šriftai
 2. a) Kalbos pasirinkimas

Prisijungę prie mūsų svetainės, galite rankiniu būdu pasirinkti kitos kalbos versiją. Pagal numatytuosius nustatymus mūsų svetainė rodoma anglų kalba. Kalbos nustatymas pakeičiamas naudojant URL nuorodas (nuorodas į mūsų svetainės antrinį puslapį), todėl pagrindinis puslapis tampa prieinamas svetainės lankytojui norima kalba. Slapukai ar panašūs įrankiai šiam tikslui  yra nenaudojami.

 

 1. b) Internetiniai šriftai

Mes naudojame Google Web Fonts, tai yra išoriniai šriftai. Interneto šriftai naudojami vienodam šrifto atvaizdavimui. Šiuo tikslu naudojame išorinę „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland paslaugą, kuri teikia šiuos šriftus („Google Web Fonts“). Atveriant visus mūsų pagrindinio puslapio puslapius, reikiami internetiniai šriftai įkeliami į Jūsų įrenginio naršyklės talpyklą, kad būtų teisingai rodomi atvaizduojami tekstai ir šriftai. Šiuo tikslu jūsų naudojama naršyklė turi užmegzti ryšį su internetinių šriftų teikėjo serveriais. Taip „Google Ireland Limited“ sužino jūsų IP adresą, atvykimą į mūsų svetainę, veiksmo datą ir laiką. Daugiau informacijos apie tai galite gauti adresu https://developers.google.com/fonts/faq

google.com/policies/privacy/. Kiekvieną kartą, kai atverčiamas naujas antrinis puslapis ir kai jis vėl atverčiamas po 24 valandų, duomenys gali būti vėl perduoti „Google“ ir ten apdoroti.

Naudodami internetinį šriftą nerenkame jokių duomenų, išskyrus tuos, kurie jau buvo paminėti B 1 punkte. Be to, mes neperduodame duomenų kitoms trečiosioms šalims.

 

 1. c) Teisinis pagrindas

Naudodami internetinius šriftus galime padaryti, kad mūsų svetainėje rodomi tekstai ir šriftai būtų prieinami vienodai ir patogiai skaitytojui. Tai yra teisėtas mūsų įmonės interesas, kaip tai suprantama pagal BDAR 6 straipsnį 1 dalį ir duomenų tvarkymo operacijas, už kurias esame atsakingi. Tam neprieštarauja jokie viršesni vartotojo interesai.

 

 

 

 1. d) Prieštaravimo mygtukas

Jūs turite teisę nesutikti su mūsų vykdomu duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnį BDAR, žr. papildomus paaiškinimus, pateiktus deklaracijos D skyriuje.

Kad nebūtų renkami jūsų duomenys, turite pasirinkti naršyklės nustatymus, kad ji nepalaikytų naudojamų internetinių  šriftų, jei tai techniškai įmanoma. Tada bus rodomas numatytasis šriftas.

 

 1. e) Sutikimo mygtukas

Sutikimo mygtuką naudojame tam, kad gautume jūsų sutikimą. Teisinis pagrindas yra ES direktyvos  2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalis. Pagal tai informaciją, kuri jau yra saugoma vartotojo įrenginyje, ar prieiga prie jos leidžiama tik gavus sutikimą. Daugiau informacijos rasite atitinkamame privatumo politikos skyriuje.

 

Mūsų naudojami slapukai:

Būtini slapukai padeda padaryti svetainę tinkama naudoti, nes įgalina pagrindines funkcijas, pvz., naršymą puslapyje ir prieigą prie saugių svetainės sričių. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų.

 

Pavadinimas Tiekėjas Tikslas Galiojimo laikas
CONSENT YouTube Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorijos slapukais reklamjuostėje. Šis slapukas yra būtinas, kad svetainė atitiktų BDAR. 30 dienų

 

Nuostatų slapukai leidžia svetainei įsiminti informaciją, kuri keičia svetainės veikimą ar išvaizdą, pvz., pasirinktą kalbą arba regioną, kuriame esate.

Pavadinimas Tiekėjas Tikslas Galiojimo laikas

lang [x2]

 

LinkedIn Prisimena vartotojo pasirinktos kalbos svetainės versiją Sesiją
yt-player-bandaid-host YouTube Naudojama optimaliai vaizdo kokybei nustatyti pagal lankytojo įrenginio ir tinklo nustatymus. Pastovus
yt-player-bandwidth YouTube Naudojama optimaliai vaizdo kokybei nustatyti pagal lankytojo įrenginio ir tinklo nustatymus. 1 diena

 

Statistiniai slapukai padeda svetainių savininkams suprasti, kaip lankytojai elgiasi su svetaine, renkant ir pateikiant informaciją anonimiškai.

Pavadinimas Tiekėjas Tikslas Galiojimo laikas
collect Google Naudojama siųsti duomenis į Google Analytics apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose. Sesija
_ga Google Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine. 2 metai
_gat Google Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį 1 diena
_gid Google Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine. 1 diena
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Naudojamas duomenų sinchronizavimui su trečiosios šalies analizės paslauga. 29 dienos

yt-player-headers-readable

 

YouTube Naudojama optimaliai vaizdo kokybei nustatyti pagal lankytojo įrenginio ir tinklo nustatymus. Pastovus

 

Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams įvairiose svetainėse sekti. Tikslas yra rodyti skelbimus, kurie yra aktualūs ir patrauklūs atskiram vartotojui, todėl yra vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Pavadinimas Tiekėjas Tikslas Galiojimo laikas
IDE Google Naudoja „Google DoubleClick“, kad registruotų ir praneštų apie svetainės naudotojo veiksmus peržiūrėjus ar spustelėjus vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekiant įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti vartotojui tikslinius skelbimus. 1 metai
test_cookie Google Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus. 1 diena

ads/ga-audiences

 

Google Naudojamas „Google AdWords“, kad iš naujo sudomintų lankytojus, kurie gali tapti klientais atsižvelgiant į jų elgseną internet svetainėse 3 mėnesiai
pagead/1p-user-list/# Google Stebi, ar naudotojas susidomėjo konkrečiais produktais ar įvykiais keliose svetainėse, ir nustato, kaip naudotojas naršo tarp svetainių. Tai naudojama reklamai įvertinti ir palengvina nukreipimo mokesčių mokėjimą tarp svetainių. Sesija
bcookie LinkedIn Naudojamas prisiminti, kad prisijungęs vartotojas yra patvirtinęs dviejų veiksnių autentifikavimu ir anksčiau buvo prisijungęs Sesija
bscookie LinkedIn Naršyklės identifikatoriaus slapukas, skirtas unikaliai identifikuoti įrenginius, kurie pasiekia „LinkedIn“, kad būtų galima nustatyti piktnaudžiavimą platformoje ir diagnostikos tikslais. Sesija
lidc LinkedIn Naudoja socialinių tinklų paslauga „LinkedIn“, kad lengviau pasirinktų duomenų centrą 1 diena
UserMatchHistory LinkedIn Naudojamas ID sinchronizavimo procesui. Jis išsaugo paskutinį sinchronizavimo laiką, kad sinchronizavimo procesas nesikartotų per dažnai 30 dienų
yt.innertube::requests YouTube Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius vaizdo įrašus „YouTube“ naudotojas matė. Pastovus
yt-remote-cast-installed YouTube Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą 2 metai
yt-remote-connected-devices YouTube Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą 2 metai
yt-remote-device-id YouTube Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą 1 diena
yt-remote-fast-check-period YouTube Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą 29 dienos
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Bando įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais. Pastovus
YCS YouTube Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ naudotojas matė. Sesija
yt.innertube::nextId YouTube Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ naudotojas matė. Pastovus
yt-remote-session-app YouTube Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą Pastovus

yt-remote-session-name

 

YouTube Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą Sesija

 

Duomenų subjekto teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises, susijusias su jumis susijusiais asmens duomenimis:

 • teisę gauti nemokamą informaciją pagal BDAR 15 straipsnį
 • teisę ištaisyti arba ištrinti atitinkamai pagal BDAR 15 arba 16 straipsnį
 • teisę į duomenų tvarkymo apribojimą pagal BDAR 18 straipsnį
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnį
 • teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį
 • teisę atšaukti sutikimą, duotą pagal duomenų apsaugos įstatymą pagal BDAR 7 straipsnio 3 dalį
 • teisę nepriimti automatizuotų sprendimų pagal BDAR 22 straipsnį

Jei turite klausimų dėl duomenų tvarkymo ar naudojimosi savo teisėmis, galite susisiekti su mumis kaip duomenų valdytoju arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, kontaktinę informaciją rasite šio teksto A.